علی اکبر جبارزارع

کارشناس ارشد مکانیک، عضو هیئت مدیره و مدیرهماهنگی

با بیش از ۲۰ سال سابقه در امور طراحی ماشین آلات صنعتی و کشاورزی …